رسابرد

88954800 (021)

تهران , میدان فاطمی , ابتدای بزرگراه شهید گمنام , خیابان شهید جهانمهر , نبش بوعلی سینا غربی , طبقه سوم

رضایتمندی مشتری

تحویل به موقع کالا
5
صحت آماری محموله دریافتی
5
شکل ظاهری دستگاه
5
صحت کیفی دستگاه
5
دریافت به موقع اسناد و فاکتور
5
نحوه برخورد پرسنل ما با شما
5
میزان رضایتمندی از وبسایت شرکت
5
در مقایسه با رقبا قیمت ما را چگونه ارزیابی میکنید؟
5
در مقایسه با رقبا کیفیت محصول ما را چگونه می بینید؟
5
ارسال

میزان رضایت شما