از این مدل سنسورها می توان در شناسایی انواع فلزات مانند آهن، آلومینیوم و… استفاده کرد.

نمایش 1–9 از 71 محصولات

1 2 3 4 6 7 8