خرید سنسور القایی آنالوگ رسابرد

شرکت رسابرد تولید کننده انواع سنسور القایی آنالوگ صنعتی:

این نوع سنسور ، دارای خروجی ولتاژ (0 – 10 VDC) جریان 4 – 10 mA و یا هر دو در یک سنسور متناسب با فاصله قطعه از سنسور می باشند. برخی از این سنسورهای القایی آنالوگ میتواند دارای مبدل RS485 جهت ایجاد ارتباط با سخت افزار باشد.

از سنسور هایی القایی آنالوگ رسابرد می توان برای تشخیص فاصله قطعه کار، اندازه گیری ضخامت قطعه کار، اندازه گیری بالانس بودن قطعات گرد و یا محورها و … استفاده کرد.

سنسورهای القایی آنالوگ را از لحاظ عملکرد خروجی می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد:

  • سنسور القایی آنالوگ با خروجی ولتاژ (AV)
  • سنسور القایی آنالوگ با خروجی ولتاژ (AI)
  • سنسور القایی آنالوگ با خروجی ولتاژ (AVI)

نمایش همه محصولات 4 نتیجه داشت