سنسور بدون تماس مانند سنسور القایی بدون تماس ابزار های کاربردی هستند که میتوانند کمیت های فیزیکی از جمله فشار، نور یا دما را به پیام های الکتریکی به صورت گسسته یا پیوسته تبدیل کنند. سنسور ها به دو نوع دو سیمه یا سه یا چهار سیمه تقسیم میشوند. سنسورهای بدون تماس منبع تغذیه 220VAC یا 24V DC دارند.

در نوع دو سیمه بار با سنسور به صورت سری تعبیه میشود و در حالت سه یا چهار سیمه قرار گیری بار به نوع ترانزیستور بستگی دارد به این صورت که اگر ترانزیستور NPN باشد بار بین سیم تغذیه مثبت و خروجی قرار میگیرد و اگر ترانزیستور PNP باشد بار وسط خروجی و تغذیه منفی قرار میگیرد.
رنگ سیم های سنسور بدون تماس معنای خاصی دارند.

رنگ آبی رنگ برای منفی،قهوه ای مثبت، مشکی برای رله ی خروجی. همچنین رنگ سفید در سنسور های 4 سیمه به معنای خروجی دوم است.
سنسور های بدون تماس دارای انواع مختلفی از جمله: سنسور مغناطیسی که در برابر آهن ربا واکنش نشان میدهند، سنسور کد رنگ که وظیفه ی تشخیص نوار رنگی کاغذهای بسته بندی را بر عهده دارند، سنسور القایی که نسبت به تشخیص فلزات واکنش نشان میدهند، سنسور نوری که در برابر همه چیز حساس هستند، سنسور خازنی که مثل سنسور نوری در برابر همه چیز حساس هستند و واکنش نشان میدهند.

Showing 1–12 of 71 results