سنسور القایی سه سیمه که سنسور پراکسیمیتی سه سیمه نیز خوانده می شود در کاربردهای مختلفی از تشخیص قطعات تا محل قرارگیری دستگاه های واقعی مورد استفاده قرار می گیرند.

سنسور القایی سه سیمه

در همه فن آوری های مختلف مانند القایی، فوتوالکتریک و خازنی می توانند قرار بگیرند. اگرچه ممکن است نوع سنسور متفاوت باشد اما انواع سه سیمه همگی یکسان هستند. سنسور القایی سه سیمه دارای دو سیم برق و یک سیم بار الکتریکی هستند.

سیم های برق به منبع تغذیه و سیم بار الکتریکی به منبع بار متصل می شوند. بار الکتریکی توسط سنسور کنترل می شود.

سنسور القایی سه سیمه به طور معمول توسط رنگ ها کد گذاری می شود. به طور مثال یک سیم رنگ قهوه ای، یک سیم آبی و یک سیم سیاه است. سیم قهوه ای سیم + VDC است که به قسمت مثبت منبع تغذیه و سیم آبی به ترمینال مشترک منبع تغذیه وصل می شود. سیم سیاه نیز خروجی بار الکتریکی است.

سنسور سه سیم DC می تواند دارای خروجی PNP یا NPN باشند. به طور کلی می توان گفت سیم کشی سنسور القایی سه سیمه خیلی پیچیده و مشکل نیست.

مشاهده محصولات سنسور القایی رسابرد

Showing 1–12 of 71 results