سنسورها قطعاتی صنعتی بوده که طبق نامگذاریشان برای تشخیص موقعیت اجسام اطرافشان به کار برده می شوند. انواع سنسور القایی و خازنی برای این کار در بازار مورد استفاده قرار می گیرد. اما تفاوتی که بین این دو سنسور وجود دارد تشخیص نوع اجسام است که سنسور القایی فقط برای تشخیص اجسام فلزی به کار برده می شود، اما سنسور خازنی برای تشخیص اجسام فلزی و غیر فلزی و همچنین اجسام چوبی و مایعات مورد استفاده قرار می گیرد.

سنسورهای خازنی از نظر نوع خروجی به دو دسته سنسور خازنی NPN و PNP تقسیم می شوند. انواع این سنسورها از اتصالات در دسته های دو سیمه و سه سیمه و … قرار می گیرند.

سنسور خازنی دو سیمه دو سیم ارتباطی دارند که به همین دلیل سنسور خازنی دو سیمه خوانده می شوند. بار به صورتی که با سنسور به شکل سری قرار بگیرد در مدار متصل می شود. از طریق مقاومت که بار خوانده می شود جریان متصل می شود.

سنسور در دو حالت باز یا بسته قرار می گیرد که در حالتی که باز باشد برای تغذیه سنسور یک جریان ضعیف از بار به آن متصل می شود. در حالتی که سنسور وصل باشد یا به اصطلاح بسته باشد ولتاژی روی سنسور ایجاد می شود.

در سنسور خازنی دو سیمه خروجی سنسور به چهار حالت مختلف ممکن است قرار بگیرد:

Pnp no ، npn no، pnp nc، npn nc.

Showing 1–12 of 24 results