به طور کلی سنسورهای خازنی بر پایه ی تغییرات ظرفیت خازن کار می کنند. این خازن که در یک مدار RC قرار گرفته است، می تواند نوسانات را بسازد. سنسورهای القایی و سنسور خازنی هردو برای تشخیص اشیا در نزدیکی شان به کار برده می شوند، اما مزیتی که سنسور خازنی نسبت به سنسور القایی دارد این است که توانایی تشخیص اجسام غیرهادی را نیز دارد.

سنسور خازنی از دو الکترود برای ایجاد میدان الکتریکی استفاده می کند. الکترودها به گونه ای قرار گرفته اند که یکی از آن ها فعال و دیگری در زمین قرار گرفته است. برای اینکه رطوبت هوا بر روی سنسور خازنی اثر منفی نگذارد از یک الکترود خنثی کننده استفاده شده است.

سنسورهای خازنی از نظر نوع خروجی شان به دو دسته NPN و PNP تقسیم می شوند.در سنسور خازنی NPN برای سوئیچ کردن بار از یک ترانزیستور NPN استفاده می شود. در سنسور خازنی NPN بین سر مثبت و خروجی، بار قرار گرفته است و جریان نیز از طریق بار sink می شود.

در سنسور خازنی PNP نیز از یک قطعه ترانزیستور PNP برای سوئیچ کردن ولتاژ روی بار استفاده می شود. در این نوع از سنسور بین خروجی و زمین بار قرار گرفته است و جریان به بار source می شود.

Showing 1–12 of 23 results