سنسور سیلندری نوعی از سیلندرهای مغناطیسی است که برای تشخیص موقعیت مکانی قطعه پیستون مغناطیسی به کار برده می شود. قطعه پیستون مغناطیسی در سیلندرهای پنوماتیک خطی و گردشی به کار می رود.

آهن ربایی که در درون سیلندر استفاده می شود باعث می شود سنسور تغییر وضعیت دهد و یک اهرم نیز برای اثبات این تغییر وضعیت قرار داده شده است.

یک سیگنال الکتریکی از اطلاعات خروجی سنسور سیلندری ایجاد می شود که می تواند در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.

اکثر سنسورهای سیلندری که در رسابرد تولید و عرضه می شوند در انواع read  بوده و همچنین در برابر امواج مغناطیسی مقاوم هستند. این نوع از سنسورهای مغناطیسی از طریق کابل molded تغذیه می شوند. معمولا کابل و یا رابط M8 نیز همراه این سنسورها عرضه می شود.

Showing 1–12 of 24 results