سنسور مجاورتی مغناطیسی

عملکرد سنسور های مجاورتی مغناطیسی بر اساس واکنش سنسور به میدان های مغناطیسی اطراف آهن ربای دائم یا الکتریکی است. یکی از قسمت های اصلی این سنسور صنعتی، کنتاکت های تیغه ای شکل که جنس آن ها از مواد فرو مغناطیس مثل آلیاژ آهن و نیکل است. این کنتاکت ها درون لوله ی کوچک که از گاز خنثی نیتروژن پر شده است، تعبیه شده اند. همان طور که می دانید گاز نیتروژن غیر فعال است و آتش نمی گیرد. معمولا داخل سنسور های مجاورتی مغناطیسی یک چراغ LED تعبیه شده است که نشان دهنده ی وضعیت سنسور است.

با نزدیک شدن یک میدان مغناطیسی شبیه به میدان مغناطیسی آهن ربای دائم به سنسور، کنتاکت های تیغه ای شکل به میدان مغناطیسی جذب میشوند و یک یا چند کنتاکت را باز یا بسته میکند.
سنسور های مجاورتی مغناطیسی روی کورس حرکت سیلندر ها نظارت میکنند. با نصب یک میدان مغناطیسی دائم(آهنربای دائم) یا میدان مغناطیسی الکتریکی بر روی تجهیزات، میتوانید از سنسور های مجاورتی مغناطیسی در این زمینه ها استفاده کنید: اندازه گیری سرعت چرخش، کنترل موقعیت تجهیزات، شمارش وسایل، تشخیص باز یا بسته بودن درب ها

Showing 1–12 of 24 results